VINTERDEKK - EU MILJØMERKING OG SAMMENLIGNING AV EGENSKAPER

Posted by:tire specialist1

EU VERDIENE UTFØRT PÅ TROMMEL OG LABORATORIE-UNDERLAG AVVIKER FRA VIRKELIGHETEN PÅ NORMALE VEIER

EU-verdiene måles på en laboratorie-asfaltbetong som er ganske forskjellig fra den asfalten vi faktisk kjører, og dette forholdet er hovedårsaken til avvikene mot faktiske målinger. Det har blitt hevdet fra noen produsenter at den nordiske asfalten er annerledes en test-asfalten og dette er årsaken til avvikene. Rullemotstand i dekkene måles mot en trommel, hvor stive dekkstammer gjør det godt på trommel, men dårlig på grov asfalt.

Her på nettsiden og Youtube legger vi ut nye sammenligninger straks vi har kjørt relevante sammenligningstester. Resultatene er oppsiktsvekkende i de tilfellene hvor målte verdier er motsatt av EU-verdiene.

HER FOKUSERER VI PÅ DE VIKTIGE VINTEREGENSKAPENE, OG SLIK FORKLARES MERKINGEN:

Nedenfor ser du kategoriene for et vinterdekk vi anbefaler og som har de beste egenskapene for normale norske vinterveier (99% på asfalt med tidvis vann og slaps, og ca. 1% på ren is).

 Viktig egenskaper for vinterdekk merkes med denne metoden

LOW NOISE - Lav støy er målt innvendig i el-bil i 80 km/t, og sammenlignet med andre merker i samme dimensjon eller innenfor samme felgdiameter. LONG LIFE er ofte dobbel levetid på dekket sammenlignet mot SHORT LIFE. MEDIUm LIFE ligger mellom ytterverdiene. 5-års garanti er en solid garanti for at dekket ikke har konstruksjonsfeil, banefeil eller kanskje det viktigste, det at gummien ikke blir hardere etter noe bruk. Garantien dekker ikke skader p.g.a. varmkjøring eller punktering.

Nordisk friksjon betyr at dekket har en myk gummiblanding kombinert med mange lameller slik at dekket har gode egenskaper på is og snø. Det er likevel store forskjeller mellom dekkene målt på ulike bilmodeller. Tyngre biler kan gjerne ha hardere gummi. Lastebiler bruker ikke piggdekk fordi man ønsker mykere gummi som gir større friksjon. Tunge el-biler som Tesla-modellene, I-Pace og e-tron bør ha myke piggfrie dekk for å oppnå maksimal friksjon. De fleste piggdekkene har samme hardhet som sommerdekk, men det kommer snart litt piggdekk på markedet med både myk gummi og drenering. Disse skal ikke brukes på asfalt underlag fordi pigges rives ut.

HARDNESS er et måltall i shore-verdier som angir hvor myk gummien er. Lavere tall gir mykere gummi. Man ser at noen dekkprodusenter hevder at de leverer dekk med nordisk gummi, til tross for at gummien er meget hard. Mange piggdekk har veldig hard gummi, og når piggene er slitt blir dekkene langt dårligere på is enn gode lamelldekk med myk og slitesterk gummi.

FOR ICE - Er dekkene gode på is, blir det grønt og pil rett opp. Det er likevel stor forskjell innenfor denne kategorien, nettopp fordi er det store forskjeller i HARDNESS - mykheten i gummien. Mykere gummi gir bedre feste på is, og flere antall lameller gir økt feste når underlaget er ujevnt. Nokian og Nereus er begge merket med grønt på is, men det er likevel stor forskjell når vi tester disse dekkene mot hverandre. Det et viktig  merke seg at is-egenskapene vi vektlegger er stabilitet rett frem og fremkommelighet opp og ned bakker. Et vinterdekk kan ha gode sideveis egenskaper, men det vil gå på bekosting av drenering og retningsstabillitet.

UNNGÅ VANNPLANING PÅ VINTERVEIEN MED VANN OG SLAPS. GULT VARSELSKILT PÅ ALLE DEKK SOM MANGLER DRENERING

Varselskiltet i gult forteller deg at dekket mangler drenering mot vannplaning. GOOD-etiketten over (POOR i rødt nedenfor) viser dekkets evne til å motvirke vannplaning. Se bilde under hvordan vannplaning kan reduseres med gjennomgående drenering for vann og slaps. Det er viktig å være observant på at uten gjennomgående drenering bør man holde seg godt under 80 km/t når det ligger vann i slitasjesporene i veibanen, når dekkene er nye. Har du halvslitte dekk med ca. 4 mm igjen og ingen drenering mot vannplaning, så bør du skifte ut dekkene, og du bør velge anbefalingene her på nettsiden fordi dreneringen er god, gummien blir ikke hardere over tid (5 års garanti) og levetiden er mer enn dobbel i forhold til dekkene med svakest slitasjestyrke (short life).

ENORMT STORT ENERGIFORBRUK PÅ ELBILER VED BRUK AV VINTERDEKK UTEN DRENERING, MÅLT PÅ VEI MED VANN I VEIBANEN

Har du kjøpt ny elbil med vinterdekk uten gjennomgående drenering, og fortviler over det høye strømforbruket på våt vei, så finnes det mulighet til forbedringer. Det første du må forstå er at EU-merkingen for rullemotstand er målt mot en trommel, og har ingen sammenheng med rullemotstanden du opplever på vei. Vi har gjort veldig mange målinger og testet ut hva som reduserer rullemotstanden, og det er i hovedsak 2 forhold du kan påvirke. De fleste kjører med for lite luft i dekkene om vinteren, og vi anbefaler 15% mer enn angitt i dørstolpen på bilen ved fylling av kalde dekk i 10 varmegrader. Da vil du ligge på ''normalt'' dekktrykk når du begynner å kjøre med kalde dekk om morgene, og hvis du ikke kjører fort vil dekktrykket være innenfor minimum. Når du kjører fort varmes dekket opp til ca. 35 grader, og lufttrykket blir 20-25% høyere enn ''normalt'' men dette er likevel normalt om vinteren i høye hastigheter.

Det andre og viktigste forholdet du kan påvirke er å skifte til vinterdekk som har like god drenering som sommerdekk, slik som dekkene vi anbefaler. Dette er dekk som er minst like gode på vinterunderlag som ''testvinnere'' i dekkreklametestene , men som er veldig, veldig mye bedre på våt vei, fordi dekkene har langsgående drenering og rullemønster. Dette gir mye bedre egenskaper rett frem, så som redusert rullemotstand når vannet i veibanen slipper gjennom dekket, og dekket ruller lettere når det ikke bygger seg opp en ''vannbølge'' foran dekket. Rullemønster bremser også mye bedre på våt asfalt, noe som er viktig om vinteren. Når dekkene slites ned vil også evnen til å drenere vann reduseres, og rullemotstanden øker på våt vei, omvendt proporsjonalt med dekkslitasjen.

VELG BESTE DRENERING OG STOPP EGENSKAPER PÅ VÅT VEI, FREMFOR SIDEVEIS EGENSKAPER FOR SVINGETE ISBANE / FJELLVEIER. DU FÅR IKKE BEGGE DELER

Vi vektlegger drenering mot vannplaning og slapsplaning som den mest kritiske egenskapen for vinterdekkdekk. De fleste myke vinterdekk har mange lameller og myk gummi som er tilpasset isete underlag, og fungerer ofte mer enn bra nok på selve vinterunderlaget. Derimot er de største forskjellene mellom vinterdekk på egenskapene mot vannplaning. Se forklaring under.

VInterdekk for elbil som drenerer mot vannplaning

VINTERDEKK SOM IKKE ANBEFALES KAN OGSÅ FUNGERE BRA SELV OM DE MANGLER NOEN VIKTIGE EGENSKAPER FOR KYSTSTRØK

Nereus og de nye merkene som kommer anbefales for kysstrøk med høye hastigheter med tidvis slaps, vann og is på veibanen. Vinterdekk uten drenering og retningsstabilt mønster fungerer bedre på vinterkledde veier med mye svinger, tilsvarende kjøreforhold på fjellet og innlandet, hvor det er tørre vinterkledde forhold uten slaps.

Vinterdekk vi ikke anbefaler

HIGH NOISE er målt støy innvendig i el-bil i 80 km/t, og sammenlignet mot andre dekk i samme dimensjon eller innenfor samme felgdiameter. SHORT LIFE betyr at dekkene slites fort i forhold til de vi anbefaler. Nordisk friksjon er beskrevet overfor. POOR-etiketten viser at dekket ikke har langsgående drenerende mønster og/eller har et for tett mønster til at det er mulig å slippe vann gjennom kontaktflaten mot underlaget, og våt grepet blir således svært mye dårligere og risiko for vannplaning inntreffer på relativt lave hastigheter. VARSELTREKANTEN I GULT er også en advarsel om at dekket har liten eller ingen drenering for vann og slaps, og at dekket har meget dårlig våt grep, og disse er også merket med den dårligste EU-verdien (kategori G finnes ikke). Se link og les avsnitt Q9. Dekkene som er merket med gul varseltrekant er liten egnet til bruk på våt asfalt, og med mye vann og slaps i veien bør man senke farten betydelig for å unngå vannplaning.

Man bør være oppmerksom på at i 80 km/t kan dekk merket med varseltrekanten ha over 20 meters lengre bremselengde enn vinterdekk merket med våt grep C. Har dekket i tillegg også dårlig drenering (POOR), er det sannsynlig at bremselengdeforskjellene øker eksponentsielt med økende hastigheter over 80 km/t. Mange av vinterdekkene med manglende drenering og dårligste våt grep fremstilles som testvinnere i reklame-dekktesten til NAF. NAF har som kjent kickback avtaler på dekk som fremstilles som testvinnere. Klikk på bildet lenger ned i artikkelen for å lese mer om den smarte forretningsmodellen til NAF. Se video nedenfor hvor vi tester friksjonen mot hardpakket is og litt slaps på tommen. NEREUS versus NOKIAN. Vi har også flere andre dekkmerker som har like myk eller mykere gummi, og like mange lameller som Nereus dekket, og som har samme god friksjon mot is og snø, i tillegg til samme gode drenering mot vannplaning.

STØYTEST SAMMENLIGNINGER VISER BÅDE STORE VARIASJONER MELLOM DEKK OG INDIKERER FEIL OPPGITTE EU-VERDIER

Vi gjør en rekke støytest sammenligninger på el-biler i 80 km/t, som er mest gunstig hastighet for støymålinger inne i bil. På denne måten kan vi sammenligne virkelig målt støy inne i bil, som ofte avviker stort fra EU-verdiene som produsentene oppgir. EU-støymålingen er dessuten en ''utvendig'' støymåling som i mange tilfeller har lite til felles med målt støy inne i bilen.

EU-merking av dekkstøy kan være veldig misvisende fordi den måles utenfor bilen

Se under på støysammenliginger for 21 toms sommerdekk til Tesla S. Målt støy mellom beste og dårligste dekk avviker her 8 dB fra EU-verdiene som oppgis. Målingen er foretatt på slitt grov asfalt i 80 km/t. Målinger i lavere hastigheter og/eller på finere (nyere) asfalt gir mindre forskjeller. Dette er støymålingstester alle kan gjøre med en Tesla S, mobil og en støytest app. Litt annen kalibrering av telefonen gir litt andre verdier, men forskjellene i dB blir de samme. Video av støymålingene ser du under.

EU-MERKINGEN KAN OGSÅ VISE RIKTIGE FORSKJELLER I NOEN AV KONTROLLTESTENE

Se støyteste hvor vi sammenligner vårt mest anbefalte vinterdekk fra Nereus, med markedsleder Nokian. Testen er tatt i en Tesla S i 80 km/t målt innvendig i bilen på relativt grov og slitt asfalt. Forskjellene viser utrolige nesten 4 dB lavere støy på Nereus dekket, noe som også stemmer noenlunde med EU-verdiene som her oppgis (67dB mot 72dB). Continentals Viking6 Silent avgir mindre støye enn Hakka R2, men betydelig mer enn Nereus (og Invovic).

Det viser seg at rullemønsteret på Nereus, som også har betydelige lavere rullemotstand, avgir vesentlig mindre støy på normal asfalt. Det er sannsynlig at forskjellene reduseres noe på mindre dekkdimensjoner og på mindre og lettere biler, men likevel en betydelig forskjell mellom retningsstabilt rullemønster og god drenering, og de rene isbanedekkene som NAF sin ''reklametest'' fremhever for sine samarbeidspartnere.

RULLEMOTSTANDEN SOM VI MÅLER PÅ BIL KJØRT PÅ NORDISK ASFALT AVVIKER FRA EU-VERDIENE SOM ER KJØRT I MASKIN

Klikk på bildet under for å se ulike maskiner som tester rullemotstand på dekk. EU-verdiene er maskinkjørt og vi oppdager under testkjøring på bil at EU-verdiene ofte viser veldig feil i forhold til målt på bil under normal kjøring. Dekk produsert utenfor EU med E i rullemotstand kan ha vesentlig mindre rullemotstand enn europeiske dekk med C eller B. Nå bør det også nevnes at EUs miljømerking av dekk er utformet av de største europeiske dekkprodusentene. Litt bukken og havresekken. Se eksempel lenger ned på siden. Man kan tilpasse dekket konstruksjonsmessig for å oppnå godt resultat i rullemotstand-maskinen, men likevel kan dekket ha høy rullemotstand målt på bil testkjørt på normal asfalt. Dette er noe vi avdekker når vi tester ulike dekk mot hverandre ved å lese av energiforbruket på for eks. en Tesla. Det er derfor svært enkelt å avdekke feil EU-verdier, når vi sammenligner dekk mot hverandre.

EU-merking av rullemotstand for dekk kan avvike mye i forhold målt på bil

Nedenfor viser vi skjermbilde fra Tesla-skjermen som viser energiforbruket målt over ca. 1,49 km i 70 km/t hvor vi har kjørt distansen en rekke ganger på tørr asfalt. Her måler vi også motsatt av hva produsentene oppgir som EU-verdier for rullemotstand. Målinger på våt asfalt kommer når vi har funnet en enkel målemetode for dette. Vi gjør alle målinger på en slik måte at hvem som helst kan gjøre de samme målingene, og gjerne etterprøve informasjonen vi publiserer her på nettsiden.Vil du lese mer om Nereus vinterdekk kan du klikke på bildet under.

Rullemotstand målt på bil avviker fra EU verdiene målt på trommel

EU-VERDIENE GIR OSS LITE RELEVANTE OPPLYSNING HVIS DISSE OPPGIS MED FEIL VERDIER

Vi testmåler og sammenligner dekk mot hverandre for å kunne anbefale dekk til normale kjøreforhold og kjørestil. Vi blir stadig forespurt om vi tester vinterdekk på is-bane slik som ''NAF-testen''. Det er forholdsvis enkelt å forklare hvorfor en slik test både er umulig å gjennomfør riktig og hvorfor isbane kjøring ikke er relevant for å påvise egenskaper for kjøring på vei. Isbane-tester med eller uten snø i banen gir ulike kjøreforhold for hver runde, og det er ikke mulig for en sjåfør å kjøre rundene likt, og grunnlaget for gode testverdier bortfaller. Et annet forhold som mulig ansees som viktigere, er at vinterdekk som gjør det godt på slike underlag, gjerne har dekkmønster uten drenering og dekkmønster tilpasset isbanekjøring med mindre gode egenskaper for nedbremsing. Bremsing fremover på is, snø og våt asfalt er de absolutt viktigste egenskapene i tillegg til drenering som forhindrer vannplaning.

RULLEMØNSTER, GODT VÅT GREP OG GOD DRENERING ANBEFALES

Artikkelforfatter har testkjørt de markedsledende vinterdekkene som fremheves i reklametesten til NAF som de beste vinterdekkene, mot vinterdekk med rullemønster-vinterdekkene fra Nereus (leveres også under andre navn), Nexen, Royal, Yokohama, Sailun (Winter Claw)  m.fl. og det er ikke vanskelig å trekke konklusjonene om hva som vi mener fungerer best på norske veier. Sikkerhet bør alltid prioriteres, deretter støy og komfort, og til slutt pris og økonomi.

NEREUS 805 OG SUV DEKKET 806 ER BEST PÅ DRENERING OG SLAPS, MEN SAMMENLIGNET MED DE MEST KJENTE VINTERDEKKENE ER DE FAKTISK LIKE BRA ELLER BEDRE PÅ MANGE FORHOLD.

Mykere gummi med flere lameller gir bedre grep på is. Mye bindemiddel i gummien gir lang levetid på dekket, og vi erfarer at dekket går 40-50% lengre enn de vi sammenligner mot. Likevel leverer dekket topp gripeegenskaper på røffe vinterveier, sammenlignet med de mest kjente dekkmerkene. Se video under

HVIS BILEN ''FLYTER'' I VEIBANEN OG VIRKER USTABIL PÅ VEIEN SÅ ER DET IKKE NØDVENDIGVIS MYK GUMMI SOM ER ÅRSAKEN

Hvis man tester ulike vinterdekk mot hverandre når det gjelder stabilitet i veibanen, så kan man bruke autopiloten på en nye Tesla S og måle utslagene med lasersikte. De fleste bilførere som har litt ''feeling'' med veien vil likevel merke om dekkene er retningsstabile i større eller mindre grad. Sommerdekk har som kjent de siste årene fått 4 store dreneringsspor i tillegg til rulleretning. Det viktigste er likevel at dekkmønsteret er retningsstabilt, og spesielt merkbart blir dette på grov asfalt med slitasjespor. Retningsstabilt dekkmønster er viktig, men vi merker også at det er forskjell på dekk med stive eller myke dekkstammer samt at hard eller myk gummi også kan gi små utslag. Nereus NS805+ som vist på bildet under er bygget helt optimalt i forhold til å oppnå stabilitet på veien, til tross for markedets mykeste vintergummi (også i minus 20 eller 30 celsius). En gummiblanding som forøvrig har helt unik slitestyrke.

Dette er tatt ut i fra enkle målinger av dekkstammene, gummiens shore-verdier og testkjøringer, som alle og enhver kan utføre. Testing på isbane gir ingen mening og det er på slik varierende underlag ikke mulig å skille dekk fra hverandre fordi man ikke klarer å kjøre likt, og underlaget endrer seg også mellom øktene. Artikkelforfatter erfarer at Nereus vinterdekket (som også leveres under flere navn som Invovic, Firemax og Xcent)  er vel så godt, om ikke bedre, på vinterkledde fjellveier, som de mer kjente dekkmerkene. Her på nettsiden kjøper du Nereus direkte fra importøren for Scandinavia, uten fordyrende mellomledd.

 Nereus har drenering som motvirker vannplaning

VINTERDEKKTESTER 

Når bransjen forlanger høy pris for dekk som man kaller ''premium dekk'' eller ''testvinnere'' så er det svært sannsynlig at du gjør en dårlig handel, både økonomisk og sikkerhetsmessig. Det er ennå ikke laget en dekktest i Europa som har kunnet publiseres i USA sammen med salg og markedsføring av dekk, nettopp fordi dekktestene kun er smart reklame til fordel for enkelte dekkmerker. Skulle man forsøke seg på noe slikt som ''dette er de beste vinterdekkene, les hele NAF-testen'', så er det overveiende sannsynlig at dette hadde ført til massesøksmål og store erstatninger til de som hadde kjøpt på dette grunnlaget. Litt sammenlignbar med dieselskandalen i USA som har kostet VAG betydelig beløp når kundene har fått heve kjøpet.

Det er utfordrene for bilgummiforhandlere når kunder ber om ''testvinneren'' når man vet at dekket hverken er riktig for kundens bruksområde eller bidrar til å øke trafikksikkerheten. De fleste bilbrukere skal ikke ha dekk for å kjøre raskest mulige rundertider på en frossen innsjø i mange kuldegrader. Man vil ha dekk som øker sikkerheten på veien hele tiden, og sekundært mindre støy og bedre økonomi.

For å måle friksjonsegenskapene på snø og is mellom anbefalte vinterdekk og kjente merker gør vi med enkle trekk-øvelser mellom 2 biler. Se video og les mer i denne artikkelen, eller klikk på bildnet under.

Nereus vinterdekk er holdbare på bar asfalt året rundt og har unik slitestyrke

NAF-VINTERDEKKTESTENE HAR ALDRI VÆRT NOEN REEL DEKKTEST - KUN SMART REKLAME FOR Å TJENE PÅ KICK-BACK AVTALER

Får artikkelforfatter tilgjengelige ressurser så skal vi klare å dokumentere at vinterdekktesten som MDG-kontrollerte NAF publiserer kun er smart reklame, og ingen reell dekktest. Har du kjøpt vinterdekk (uten drenering og dårligste våt grep) til dyre priser i den tro at ''testvinnerne' er de beste vinterdekkene for ditt bruk på norske veier, så har du blitt grundig lurt og burde få pengene tilbake. Her på nettsiden merker vi med ikoner vinterdekkene som har dårlig drenering og våt grep, slik at du kan velge trygge vinterdekk som også fungerer godt på underlaget du i hovedsak kjører på.

Dekktestene er en viktig inntektskilde for NAF, men medlemmene blir ikke informert

''PREMIUM DEKK'' - HVA ER DET?

Når det gjelder ''premium dekk'' så bør man forstå dette som "premium pris" hvor man betaler forholdsvis mye mer for et dekk uten at det kan dokumentere ekstra gode egenskaper til ditt bruk. Det finnes ingne dokumentasjon for hva som menes utover at dekkene er dyre. Det finnes ingen dokumentasjon på at dekkene er bedre enn andre. Noen produsenter forsøker seg med smart fordekt ''dekktest'' reklame, en aktivitet som blir hardt straffet i USA og andre land utenfor EU hvor forbrukerne er bedre skjermet mot smarte forbrukertester. 

Her på nettsiden fokuserer vi på dekkenes egenskaper i forhold til behovet, og hva dekket heter er underordnet. Vi tester dekktyper og sammenligner mot hverandre kontinuerlig. Derfor kan vi også anbefale helt ukjente dekkmerker som har riktige egenskaper. Det viktigste er at produsenten lager dekk med egenskaper og kvalitet som vi og våre samarbeidspartnere ønker.

HVORFOR IMØTEGÅS IKKE ARTIKLENE HER PÅ NETTSIDEN AV DEN SOM PUBLISERER DEKKTESTENE?

Dette spørsmålet får vi til stadighet fra kunder og det er ikke så lett å svare for andre. Det er vanskelig å imøtegå fakta, og det er lite sannsynlig at NAF vi sende inn noen innvendinger til artiklene her på nettsiden. For deg som er bileier og NAF medlem og tror at NAF jobber for bileiernes interesser, bør du lese denne bloggen.

STOR TAKK TIL DEG SOM ORKET Å LESE DENNE LANGE ARTIKKELEN!

Vi forsøker så godt vi kan å forklare så mye om dekk som mulig her på nettsiden. Grunnlaget for det vi skriver er tatt fra mye testing og sammenligninger. Vi holder også tett kontakt med mange faste kunder for å bygge erfaringer på ulike bilmodeller og ut i fra hvilket behov man har rundt i landet.

Vi vil også understreke at vi, som mange bilbrukere, ønsker et NAF som opptrer nøytralt, oppriktig og ærlig overfor medlemmene. Vi ønsker alle i NAF lykke til med å rette opp feil som avdekkes, på samme måte som vi retter feil her på nettsiden, straks vi oppdager de. Vi ønsker heller ikke et politisk MDG-styrt NAF som undergraver bilistenes interesser. 

Stor takk til alle som anbefaler oss, og som setter pris på arbeidet vi gjør med testing og sammenligning av dekk for å finne gode løsningen som fungerer på forholdene vi ferdes på.