FELGER TIL ELBIL - DETTE MÅ DU VITE

Posted by:tire specialist1

FELGER TIL ELBIL BØR HA SÅ LITEN VEKT SOM MULIG OG VEKTEN BØR LIGGE NÆRMEST MULIG SENTER

Stor diameter ruller lettere på vei enn liten diameter, men på samme diameter ruller lette hjul betydelig bedre enn tunge hjul, og smale hjul ruller lettere enn brede hjul, så det meste handler om å velge et hjul som krever minst mulig energi fra bilens drivverk. Valg av lette hjul og riktige felger er avgjørende for hjulenes (og bilens) energiforbruk, som i stor grad påvirker elbilens rekkevidde. Det er også viktig at så mye av hjulvekten som mulig er plassert inn mot senter av hjulet. Hvis du ønsker å lese noen eksterne artikler om emnet googler du eller klikker på bildet under. Her er det nok oppslag å velge i.

Bedre rekkevidde med lette hjul

ELEKTROMOTORENS EFFEKTIVITET SYNKER OG TUNGE FELGER KREVER MER ROTASJONSENERGI MED ØKENDE HASTIGHET

Den euopeiske normen for rekkevidde informerer forbrukerne feil, fordi svært få lebileiere kjører i snitt 46.5 km/t, som er gjennomsnittsfarten i WLTP-målingen. Ønsker man å forlede bilkjøpere til å tro at bilen går mye lengre enn den faktisk gjør, så er WLTP-normen et godt verktøy i så måte. Det er svært få bileiere som forstår hvordan elmotorer fungerer. Veldig kort forklart som blir bilens elmotorer betydelig dårligere jo høyere hastighet bilen har, fordi virkningsgraden på elmotoren reduseres med økende omdreiningshastigheter. Tesla er eneste produsent som til dels har effektive elmotorer i høye hastigheter, og VAG har satt inn et ekstra gir på sine Porsche Taycan og Audi E-tron GT for å avhjelpe med ekstra 20 km/t. De fleste elbiler er derfor strømslukere jo mer man passerer 80 km/t.

TUNGE FELGER KOMBINERT MED VINTERDEKK SOM SKYVER EN ENERGIKREVENDE VANNBØLGE FORAN SEG ER UTFORDRENDE OM VINTEREN

Er vinterhjulene fra bilforhandler like lette som bilens WLTP-rekkevidde er oppgitt med? Sannsynligvis ikke. Vi erfarerer at vinterhjulene som følger med bilen er betydelig tyngre enn WLTP-rekkevidden som bilen er oppgitt med, og du har fått vinterhjul med vesentlige mangler. Vinterdekk uten drenering er også en vesentlig mangel, siden sommerdekkene har full drenering. Man skal kunne kreve vinterhjul med like god drenering som sommerdekk, og som oppfyller vektkravene som bilens rekkevidde er oppgitt med, og i Norge vil forbrukerrådet bistå deg hvis forhandler ikke ønsker å utbedre mangelen.

felger-til-elbil-viktig-å-vite

DEKKETS BETYDNING FOR ELBILENS ENERGIFORBRUK ER OGSÅ VIKTIG

Dekket som ligger utenpå felgen, og dermed lengre ut i sirkelen er også en viktig faktor, men de fleste dekkene veier ganske likt. Dekkene energibehov ved fremdrift avgjøres mye av hvor mye de deformeres under kjøring, eller på litt mer forståelig språk, hvor mye dekkene trykkes sammen i sum dekkstamme og gummi. Når man kjører i 80-100 km/t på vei blir dekkene varmet opp til ca. 35 grader, og varmen er et resultat av deformeringen av dekket under kjøring. Myk vintergummi ruller derfor dårligere enn hardere sommergummi, og en stiv dekkstamme ruller lettere enn en myk dekkstamme. Vi har registrert at noen kjente vinterdekkmerker (som har både veldig myk gummi og dekkstamme) som oppgir B i rullemotstand i EU's dekkmerking, noe som faktisk er fysisk umulig. Laboratoriedekket som er målt mot en slett trommel, er trolig ikke identisk med dekkene som selges i markedet, som vi kjører på asfaltunderlag.

VINTERDEKK FOR ELBIL BØR HA STIV DEKKSTAMME OG BEST MULIG DRENERING FOR VANN

Les mer om det optimale elbildekket FRIGUS EV ICE 3 ved å klikke på bildet under. Dekket er avstivet for å opprettholde kjøreegenskapene på barmark, myk nordisk gummi for is, og full drenering for å motvirke vannbølge foran dekket på våt vei. Teknisk sett er de mest ekstreme snø-egenskapene redusert noe til fordel for våt veibane med tidsvis slaps. for å imøtekomme sportsegenskaper også om vinteren. For deg som vil prioritere snø og is og fjellveier har vi et mye mykere dekk i Roadmarch 868, men da blir kjøregleden redusert betydelig på barmark og våt veibane. De som kjøper Tesla og andre high-perforance elbiler etterspør egenskapene som FRIGUS EV ICE 3 er konfigurert opp til. FRIGUS EV ICE 3 er konstruert for å tåle 10-15% høyere lufttrykk uten å slites mer i senter, noe som er en stor fordel om vinteren. Dekket siger mindre sammen når det er avkjølt, ruller lettere når det er oppvarmet under kjøring, og man oppnår på generelt grunnlag bedre rekkevidde FØR gevinsten med full drenering som gir maksimalt vanngjennomstrømning når det er vann i veibanen.

SKYVE VANNBØLGE FORAN DEKKET KREVER ENORMT MYE EKSTRA ENERGI

De fleste tenker ikke så mye over hvordan et vinterdekk bør være konstruert før vi man virkelig forstår energiforbruket med vannbølge foran dekket. Man vet jo at en stor elbil veier fra 1900 til 2500 kg, og mange har opplevd vannplaning i hastigheter over 80 km/t. Når vannplaning inntreffer så løftes bilen opp fra veibanen, og energien til å løfte bilen er litt mer enn energiforbruket som skyver bil + vannbølgen før vannplaningen inntreffer. Når Frigus EV Ice 3 dekket slipper igjennom mye av vannbølgen gjennom dreneringskanalene, så sparer man veldig mye fremdriftsenergi.

vinterdekk-til-elbil-støysvake-frigus-ev-ice-3

LUKKEDE AERODYNAMISKE FELGER OG KAPSLER KAN GI LITT LAVERE LUFTMOTSTAND OG ENERGIFORBRUK OVER 120 KM/T

Det kommer helt an på hvordan man sammenligner og hva man sammenligner mot. På nettet finner vi påstander om at tette felger (eller kapsler) gir mange prosent lavere energiforbruk, og det er faktisk mulig å oppnå 1-2% lavere energiforbruk når man kjører i jevn hastighet i 120 km/t, en hastighet som det oftes vises til. Det er få bilister som kjører helt jevnt i 120 km/t, og de fleste har en snitthastighet på mye lavere hastigheter, og man endrer hastighet ofte, og i byene kjører man også på veier som er ujevne slik at støtdempere jobber ekstra mye hvis hjulene er tunge. Nordiske veier krever generelt mye energi fordi man endrer hastighet ofte, og støtdempere jobber mye. Derfor vil man oppnå de store gevinstene med redusert hjulvekt, mens gevinstene er ubetydelig ved å sette på en kapsel. Tette turbinfelger (uten kapsel) er på generelt grunnlag betydelig tyngre enn åpne sportsfelger. Tette turbinfelger som er tunge anbefaler vi ikke. 

LUKKEDE AERODYNAMISKE FELGER SAMLER OPP TUNG GJØRMESAND PÅ INNSIDEN SOM SKAPER UBALLANSE I HJULENE

Nedenfor viser vi noen bilder av felger som er ganske åpne i fronten, og det er mulig å vaske bort skittlaget fra utsiden uten å demontere hjulene. Tette turbinfelger gir ikke denne muligheten, og det er vanskelig å se skittlaget som samler seg opp om vinteren. Det er ikke unormalt med 2 kg gjørmesand i en 19x8.5'' felg og dette skittlaget legger seg ujevnt i felgene og etter hvert oppstår risting når ikke støtdemperne klarer å utligne ubalansen. Da har man kjørt med ujevn vekt i hjulet en stund, med feil dekkslitasje i en periode. Urund dekkslitasje lar seg ikke rebalansere.

Er felgen bredere enn normalt blir det betydelig mer masse som samler seg. 19x9.5 eller 20x9.5 på Tesla Model Y er ikke anbefalt i denne sammenheng, og heller ikke 20x9 til Audi E-tron. Tette turbinfelger samler erfaringsmessig mye mer skitt en åpne sportsfelger. Åpne sportsfelger kan ofte spyles/rengjøres utenfra uten å ta av hjulene. Det er viktig om vinteren.  

felger-til-elbil

SPØRSMÅL OM RUMLESTØY PÅ ELBILER

Når man monterer nye og stillegående vinterdekk på eilbiler som generelt har lav vindstøy, fremkommer ofte en rumlestøy. Nye vinterdekk må kjøres inn 100-200 mil slik at de skarpe kantene rundes litt av. Det reduserer ''hylestøyen''. Rumlestøy kommer ikke fra dekkene, men fra drivverket i bilen. Dette er det eneste man hører utover vindsus på stillegående elbiler, og spesielt på Tesla, men også på øvrige elbiler. Myk gummi demper litt av vibrasjonene fra grov asfalt, men rumlestøy er støy fra veien som formidles via dekk/felg/nav/navhub.

NAVRINGER I TYKK ISOLERENDE PLAST HAR MANGE SMARTE FUNKSJONER

En god støydemping av rumlestøy er å montere inn tykke navringer i felgene, men felgene må freses opp i navet først. Navringene leveres overdimensjonert (må dunkes inn med håndbaken eller gummiklubbe) og sitter godt fast i felgen, slik at de må bankes inn med en gummihammer. Overdimensjonerte navringer reduserer avstand mellom felg og nav slik at hjulet også sitter mer nøyaktig på¨navet. Slitasje mellom nav og felg øker ofte marginen på 0.1mm og kan føre til merkbar og målbart høydekast. Navringene forhindrer korrosjon og slitasje mellom felg og nav. Derfor er tykke navringer å foretrekke på alle biler i Norden hvor vi har mye fuktighet og korrosjonsutfordringer.

rumlestøy-reduseres-med-navringer

Bildet nedenfor viser korrosjon på både felg og nav på en Tesla Model S (Model X har tilsvarende nav). Etter hvert som korrosjonen øker blir det slark mellom felg og nav, og hjulet kommer ut av senter, men virbrasjon og risting som resultat. Når man monterer nye dekk på felgen kan resultatet være bra en stund, men over tid kommer felgen ut av senter, og dekkene blir etter hvert derformert av urundheten.

Tesla-s-x-korrosjon-mellom-nav-og-felg

Innfresing av navringer kommer som en tjeneste etter nyttår, hvor vi kan tilpasse og støydempe de fleste felger på denne måten. Elbiler er generelt veldig stillegående, og i lavere hastigheter er det kun navstøy/rumlestøy man hører. VI kommer med en stor artikkel om dette i vinter, etter å ha utført en rekke målinger før og etter tilpasninger av felger, herunder også originalfelger.

 

 

PS! Artikkelen er ikke ferdig. Mer kommer

 

 

Produktliste