FELGER TIL ELBIL - DETTE MÅ DU VITE

Posted by:tire specialist1

HAR DU FÅTT FELGER OG DEKK SOM BILENS REKKEVIDDE ER OPPGITT MED, ELLER ANDRE HJUL MED LANGT HØYERE VEKT?

Innledningsvis nevnes av WLTP-rekkevidden på elbil ofte er oppnådd med svært lette felger, som ikke markedsføres sammen med bilen av ulike årsaker. Bilen ser tøffere ut med større og bredere felger og dekk, men da blir også rekkevidden betydelige kortere. Derfor kan det være hensiktsmessig å be bilforhandler legge frem alle typegodkjenningene som finnes til bilen, som bekrefter eller avkrefter at hjulene man faktisk kjøper med bilen har riktig WLTP-rekkevidde (snitthastighet på 46,5 km/t i 23 plussgrader). Ut i fra erfaringer når vi vektmåler vinterhjulene som leveres fra forhandlere, finner vi store avvik på vekt som reduserer rekkevidden i altfor stor grad. Aksepterer du tyngre vinterhjul enn WLTP-rekkevidden er oppgitt med, og som reduserer rekkevidden betydelig, så forklarer det også at mange elbileiere opplever 30-60% lavere faktisk rekkevidde på kalde våte vinterveier. Det kunne kanskje vært 10-30% i stedet for 30-60%. Har du ikke skriftlig akseptert hjul levert med bilen som reduserer rekkevidden, har du krav på omlevering. Dvs. hjul som har samme lave vekt som WLTP-rekkevidden er oppgitt med. Les videre i artikkelen.

VEKT PÅ HJULET OG VEKTFORDELINGENS BETYDNING FOR ENERGIFORBRUKET

Stor diameter ruller lettere på vei enn liten diameter, men på samme diameter ruller lette hjul betydelig bedre enn tunge hjul, og smale hjul ruller lettere enn brede hjul, så det meste handler om å velge et hjul som krever minst mulig energi fra bilens drivverk. Valg av lette hjul og riktige felger er avgjørende for hjulenes (og bilens) energiforbruk, som i stor grad påvirker elbilens rekkevidde. Det er også viktig at så mye av hjulvekten som mulig er plassert inn mot senter av hjulet. Hvis du ønsker å lese noen eksterne artikler om emnet googler du eller klikker på bildet under. Her er det nok oppslag å velge i, men denne linken har en god artikkel som forklarer masseenergi og hvorfor vekten på felgen må ligger nær senter.

Bedre rekkevidde med lette hjul

KORT FORKLART MÅ FELGENE HA MINST MULIG VEKT OG VEKTEN MEST MULIG SENTRERT

Hvis du ønsker 22-tommere og det er ca. 7 kilo i differanse i selve felgringen mellom ''Rotary Forged'' versus normalfelger, får du en effektforskjell som er langt større enn 70 Hk. Den kan være opptil det dobbelte, og som man kan sammenligne med å kjøre med og uten en middels tung tilhenger, målt i energiforbruk på en stor elSUV. Felger som er produsert etter Rotary Forged metoden (også kalt Flow Forged/Formed) har en felgring som er varmpresset for å redusere vekt uten å redusere styrke. Ringen er tynnere, lettere og litt sterkere med denne produksjonsmetoden, men også en mer omfattende prosess som gjør felgen dyrere å produsere.

DET ER IKKE BILFORHANDLER SOM GODKJENNER FELGER OG DEKK TIL BILEN SOM DU KJØPER, MEN KONTROLLMYNDIGHETEN

Bilforhandleren vil helst selge sine egne hjul. Det er naturlig. Det er også blitt mer naturlig å selge uhensiktsmessig brede felger i den sammenheng, fordi det er ''originalt''. Når det brede felgene stikker utenfor dekksiden blir felgene veldig fort ødelagt, og en ny reservefelg er ikke billig, selv om det er en helt vanlig tung aluminium støpefelg. Det kan være veldig mye å spare på å tenke litt selv, vurdere det vi skriver her på nettsidene om lette eilbilfelger med vekten sentrert for å redusere rullemotstand, og hva vi anbefaler av vinterdekk for å redusere rullemotstand (vannbølge) på våte vinterveien. Det er kontrollmyndighetene via bilverkstedene som foretar EU-kontrollen som sjekker at du har kjøpt felger og dekk innenfor kravene til lovdata, som nettsiden her har satt sine parametere etter. Bilforhandler har heller ikke lov å redusere garantien på bilen om du kjøper dekk og felg andre steder. Bare å hevde at garantien avkortes er å anse som et grovt lovbrudd, så ta gjerne opp samtalen på mobilen hvis du ønsker å forsikre deg mot uønskede påstander fra bilselger. Alle produkter som anbefales her på nettsiden har en produktansvarsforsikring som dekker deg mer enn godt nok, også i forhold til bilforhandlers garanti.

ELEKTROMOTORENS EFFEKTIVITET SYNKER OG TUNGE FELGER KREVER MER ROTASJONSENERGI MED ØKENDE HASTIGHET

Den euopeiske normen for rekkevidde informerer forbrukerne feil, fordi svært få lebileiere kjører i snitt 46.5 km/t, som er gjennomsnittsfarten i WLTP-målingen. Ønsker man å forlede bilkjøpere til å tro at bilen går mye lengre enn den faktisk gjør, så er WLTP-normen et godt verktøy i så måte. Det er svært få bileiere som forstår hvordan elmotorer fungerer. Veldig kort forklart som blir bilens elmotorer betydelig dårligere jo høyere hastighet bilen har, fordi virkningsgraden på elmotoren reduseres med økende omdreiningshastigheter. Tesla har på sine model 3, Y og Long Range S og X, forholdsvise effektive elmotorer i høye hastigheter, og VAG har satt inn et ekstra gir på sine Porsche Taycan og Audi E-tron GT for å avhjelpe med ekstra 20 km/t. Luftmotstand, elmotorenes virkningsgrad og hjulenes rotasjonsenergiforbruk er utfordringene i høyere hastigheter, men hjulenes energiforbruk er en utfordring under all form for kjøremønster. Spesielt bykjøring vil tunge hjul skille seg ut, fordi hastighetsendringene ofte er store. Litt får man tilbake ved regenerering, men dette utgjør en veldig liten del av det store bildet.

TUNGE FELGER KOMBINERT MED VINTERDEKK UTEN GJENNOMGÅENDE DRENERING SOM SKYVER EN ENERGIKREVENDE VANNBØLGE FORAN SEG, ER UTFORDRENDE OM VINTEREN

Er vinterhjulene fra bilforhandler like lette som bilens WLTP-rekkevidde er oppgitt med? Sannsynligvis ikke. Vi erfarerer at vinterhjulene som følger med bilen er betydelig tyngre enn WLTP-rekkevidden som bilen er oppgitt med, og du har fått vinterhjul med vesentlige mangler. Vinterdekk uten drenering er også en vesentlig mangel, siden sommerdekkene har full drenering. Man skal kunne kreve vinterhjul med like god drenering som sommerdekk, og som oppfyller vektkravene som bilens rekkevidde er oppgitt med, og i Norge vil forbrukerrådet bistå deg hvis forhandler ikke ønsker å utbedre mangelen.

DEKKETS BETYDNING FOR ELBILENS ENERGIFORBRUK ER OGSÅ VIKTIG

Dekket som ligger utenpå felgen, og dermed lengre ut i sirkelen er også en viktig faktor, men de fleste dekkene veier ganske likt. Dekkene energibehov ved fremdrift avgjøres mye av hvor mye de deformeres under kjøring, eller på litt mer forståelig språk, hvor mye dekkene trykkes sammen i sum dekkstamme og gummi. Når man kjører i 80-100 km/t på vei blir dekkene varmet opp til ca. 35 grader, og varmen er et resultat av deformeringen av dekket under kjøring. Myk vintergummi ruller derfor dårligere enn hardere sommergummi, og en stiv dekkstamme ruller lettere enn en myk dekkstamme. Vi har registrert at noen kjente vinterdekkmerker (som har både veldig myk gummi og dekkstamme) som oppgir B i rullemotstand i EU's dekkmerking, noe som faktisk er fysisk umulig. Laboratoriedekket som er målt mot en slett trommel, er trolig ikke identisk med dekkene som selges i markedet, som vi kjører på asfaltunderlag.

VINTERDEKK FOR ELBIL BØR HA STIV DEKKSTAMME OG BEST MULIG DRENERING FOR VANN

Les mer om det optimale elbildekket FRIGUS EV ICE 3 ved å klikke på bildet under. Dekket er avstivet for å opprettholde kjøreegenskapene på barmark, myk nordisk gummi for is, og full drenering for å motvirke vannbølge foran dekket på våt vei. Teknisk sett er de mest ekstreme snø-egenskapene redusert noe til fordel for våt veibane med tidsvis slaps. for å imøtekomme sportsegenskaper også om vinteren. For deg som vil prioritere snø og is og fjellveier har vi et mye mykere dekk i Roadmarch 868, men da blir kjøregleden redusert betydelig på barmark og våt veibane. De som kjøper Tesla og andre high-perforance elbiler etterspør egenskapene som FRIGUS EV ICE 3 er konfigurert opp til. FRIGUS EV ICE 3 er konstruert for å tåle 10-15% høyere lufttrykk uten å slites mer i senter, noe som er en stor fordel om vinteren. Dekket siger mindre sammen når det er avkjølt, ruller lettere når det er oppvarmet under kjøring, og man oppnår på generelt grunnlag bedre rekkevidde FØR gevinsten med full drenering som gir maksimalt vanngjennomstrømning når det er vann i veibanen.

SKYVE VANNBØLGE FORAN DEKKET KREVER ENORMT MYE EKSTRA ENERGI

De fleste tenker ikke så mye over hvordan et vinterdekk bør være konstruert før vi man virkelig forstår energiforbruket med vannbølge foran dekket. Man vet jo at en stor elbil veier fra 1900 til 2500 kg, og mange har opplevd vannplaning i hastigheter over 80 km/t. Når vannplaning inntreffer så løftes bilen opp fra veibanen, og energien til å løfte bilen er litt mer enn energiforbruket som skyver bil + vannbølgen før vannplaningen inntreffer. Når Frigus EV Ice 3 dekket slipper igjennom mye av vannbølgen gjennom dreneringskanalene, så sparer man veldig mye fremdriftsenergi.

vinterdekk-til-elbil-støysvake-frigus-ev-ice-3

LUKKEDE AERODYNAMISKE FELGER HAR LITT LAVERE LUFTMOTSTAND OVER 120 KM/T, MEN DET ER VEKTEN PÅ HJULET SOM HAR BETYDNING FOR ENERGIFORBRUKET 

Det kommer helt an på hvordan man sammenligner og hva man sammenligner mot. På nettet finner vi påstander om at tette felger (eller kapsler) gir mange prosent lavere energiforbruk, og det er faktisk mulig å oppnå 1-2% lavere energiforbruk når man kjører i jevn hastighet i 120 km/t sammenlignet mot tradisjonelle felger med samme vekt. En mer reell sammenligning er tette aerodynamiske støpte felger som veier 4-5 kilo mer, mot anbefalte elbilfelger fra ZAX Wheels som har det meste av vektreduksjonen ytterst i felgringen, så vil man gjerne oppnå 10 % lavere energiforbruk under normal blandet kjøring.

felger-til-elbil-fälgar

LUKKEDE AERODYNAMISKE FELGER SAMLER OPP TUNG GJØRMESAND PÅ INNSIDEN SOM SKAPER UBALLANSE I HJULENE

Nedenfor viser vi noen bilder av felger som er ganske åpne i fronten, og det er mulig å vaske bort skittlaget fra utsiden uten å demontere hjulene. Tette turbinfelger gir ikke denne muligheten, og det er vanskelig å se skittlaget som samler seg opp om vinteren. Det er ikke unormalt med 2 kg gjørmesand i en 19x8.5'' felg og dette skittlaget legger seg ujevnt i felgene og etter hvert oppstår risting når ikke støtdemperne klarer å utligne ubalansen. Da har man kjørt med ujevn vekt i hjulet en stund, med feil dekkslitasje i en periode. Urund dekkslitasje lar seg ikke rebalansere.

felger-til-elbil

Er felgen bredere enn normalt blir det betydelig mer masse som samler seg. 19x9.5 eller 20x9.5 på Tesla Model Y er ikke anbefalt i denne sammenheng, og heller ikke 20x9 til Audi E-tron. Tette turbinfelger samler erfaringsmessig mye mer skitt en åpne sportsfelger. Åpne sportsfelger kan ofte spyles/rengjøres utenfra uten å ta av hjulene. Det er viktig om vinteren.  

felger-til-elbil

SPØRSMÅL OM RUMLESTØY PÅ ELBILER

Når man monterer nye og stillegående vinterdekk på eilbiler som generelt har lav vindstøy, fremkommer ofte en rumlestøy. Nye vinterdekk må kjøres inn 100-200 mil slik at de skarpe kantene rundes litt av. Det reduserer ''hylestøyen''. Rumlestøy kommer ikke fra dekkene, men fra underlaget, så via dekk og navet på i bilen. Dette er det eneste man hører utover vindsus på stillegående elbiler, og spesielt mye på Tesla, men også på øvrige elbiler. Myk gummi demper litt av vibrasjonene fra grov asfalt, men rumlestøy er støy fra veien som formidles via dekk/felg/nav/navhub.

NAVRINGER I TYKK ISOLERENDE PLAST HAR MANGE SMARTE FUNKSJONER. REDUSERER BÅDE STØY OG KORROSJON

En god støydemping av rumlestøy er å montere inn tykke navringer i felgene, men felgene må freses opp i navet først. Navringene leveres overdimensjonert (må dunkes inn med håndbaken eller gummiklubbe) og sitter godt fast i felgen, slik at de må bankes inn med en gummihammer. Overdimensjonerte navringer reduserer avstand mellom felg og nav slik at hjulet også sitter mer nøyaktig på¨navet. Slitasje mellom nav og felg øker ofte marginen på 0.1mm og kan føre til merkbar og målbart høydekast. Navringene forhindrer korrosjon og slitasje mellom felg og nav. Derfor er tykke navringer å foretrekke på alle biler i Norden hvor vi har mye fuktighet og korrosjonsutfordringer.

rumlestøy-reduseres-med-navringer

 

PS! Artikkelen er ikke ferdig. Mer kommer

 

 

Produktliste